Deals Of The Day

CONTACTS

Čekáme na vás:
Mánesova 79, Praha 2, Vinohrady

224 314 720
775 972 907
775 290 724 (23)

Reklamace

Postup při vyřizování reklamace:

1) zákazník se dostaví na prodejnu s vadným výrobkem v co nejkratším termínu po zjištění vady

2) zákazník si nechá na prodejně předvolat vedoucí směny, která je oprávněna řešit reklamace

3) zákazník je povinen na požádání předložit doklad o zakoupení výrobku, prokazující datum jeho zakoupení na naší prodejně

4) zjevné vady vyřídíme ihned na místě, a to výměnnou vadného zboží za jiné

5) při vadě zboží, které nejsme schopní sami posoudit, předáme reklamaci našemu dodavateli. V tomto případě bude reklamace vyřízená nejpozději do 30 dnů od nahlášení. (doporučujeme zákazníkovi zanechat kontakt – telefon, e-mail, k urychlení vyřizování reklamace)

 Reklamaci není možné uznat v následujících případech:

1) jestliže je reklamované zboží po datu spotřeby a zákazník jej prokazatelně zakoupil ještě v platné záruční lhůtě

2) jestliže je reklamované zboží mechanicky poškozené

3) nepředloží-li zákazník doklad o zakoupení výrobu, který je vydáván ke každému nákupu

4) v případě, že zákazník nepředloží reklamované zboží (např. když požaduje náhradu za nekvalitní zboží, které doma zlikvidoval)

5) u zboží, které bylo prokazatelně skladováno v nevyhovujících podmínkách (např. rozmražené zboží apod…)

6) jestliže se chuť neshoduje s očekávanou chuti. Každý výrobce má svoje receptury a postupy. Tudíž není možné, aby všechno chutnalo stejné.

Share